ติดต่อเรา

ที่อยู่ ที่ติดต่อ

กรมทหารม้าที่ 6 ค่ายศรีพัชรินทร ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 40000 โทร./Fax 043241461 ทบ.24091 , 24097 email cav6@hotmail.com / cavrgsix@gmail.com